Ιδρυτικη Διακηρυξη

Αφετηρία όλων μας, είναι η μη αποδοχή του τεράστιου οικονομικού συστήματος, που τρέφεται από την ανάγκη της συσσώρευσης κέρδους και επιβιώνει με την εκμετάλλευση των εργαζόμενων ανθρώπων. Είναι η μη αποδοχή της υπάρχουσας οικονομίας της αγοράς και του διεφθαρμένου εμπορίου, του κατευθυνόμενου ανεξέλεγκτου καταναλωτισμού και της βίαιης καταστροφής του περιβάλλοντος. Είναι η μη αποδοχή  της ολιγαρχικής δομής των οικονομικών μοντέλων, μέσα στα οποία φαντάζουμε αβοήθητοι και ανυπεράσπιστοι. Είναι η μη αποδοχή της ανισότητας και της φτώχειας, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και η μη αποδοχή του κοινωνικού αποκλεισμού των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Είναι η μη αποδοχή του παραλογισμού, το χρήμα να φαντάζει ως το κυρίαρχο μέσο διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι η μη αποδοχή ότι η νέα γενιά αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας και όχι ως ελεύθερο πολιτικό υποκείμενο.

 

Σκοπός μας είναι η ίδρυση ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός εναλλακτικού τρόπου λειτουργίας της οικονομικής ζωής. Αυτό σημαίνει, πως οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις οικονομικές σχέσεις μέσα στην κοινωνία και να επανεκτιμήσουμε τη συνολική μας στάση σε ζητήματα κατανάλωσης, εμπορίας και παραγωγής. Με άλλα λόγια, να συνειδητοποιήσουμε το βαθμό στον οποίο είμαστε συνυπεύθυνοι για τις υπάρχουσες οικονομικές δομές και μεθόδους. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τυφλά, το σημερινό εκμεταλλευτικό οικονομικό σύστημα. Γι’αυτό πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να σκεφτούμε πώς θα αναπτύξουμε μια κοινωνική οικονομία των πολιτών, που θα φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών και όχι την κερδοσκοπία. Που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, της ήπιας καλλιέργειας της γης και την προστασία του φυσικού κόσμου.

 

Μια απάντηση σε αυτά, είναι η ίδρυση του Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων, στην Κέρκυρα.

 

Α. Οι στόχοι του εγχειρήματος:

 

 1. Οικονομική αποανάπτυξη και τοπικοποίηση.
 2. Οικονομία της ισότητας, της αλληλεγγύης και του αυτοκαθορισμού.
 3. Ενίσχυση της μικροοικονομίας.
 4. Οικονομία των πολιτών και των κοινωνικών σχέσεων.
 5. Οριζόντια και συνεργατική αντιμετώπιση των οικονομικών ζητημάτων.
 6. Κοινωνική δικαιοσύνη.
 7. Παράκαμψη των μεσαζόντων.
 8. Όχι στην κερδοσκοπία.
 9. Ναι στην αχρήματη ανταλλαγή.
 10. Ναι στην αυτοπαραγωγή.

 

Β. Οι αρχές του εγχειρήματος:

 

 1. Αχρήματη ανταλλαγή.
 2. Ισότητα και ισοτιμία.
 3. Ανοιχτές διαδικασίες και διαφάνεια.
 4. Συνεργασία και αλληλεγγύη.
 5. Ενότητα στη διαφορά.
 6. Συλλογική δυναμική.
 7. Αυτονομία.
 8. Οριζόντια δικτύωση.
 9. Τοπική γείωση.
 10. Μηδενική γραφειοκρατία.

 

Γ. Τα Μέλη του:

 

 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του ΔΑΕΠ θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

–               Να αναγνωρίζει και να αποδέχεται τη γενικότερη φιλοσοφία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως αυτή περιγράφεται σχηματικά παραπάνω.

–               Να αποδέχεται τις αρχές και τους στόχους του εγχειρήματος.

–               Να έχει διαφανή και ανιδιοτελή λειτουργία μέσα στο Δίκτυο.

–               Να μη λειτουργεί συνειδητά υπέρ της ενίσχυσης του υπάρχοντος οικονομικού συστήματος και της παραοικονομίας.

 

 1. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει στη λειτουργία και τις υπόλοιπες δράσεις του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου.
 2. Τα μέλη θα γίνονται δεκτά ύστερα από προσωπική παρουσία και προφορική τους αίτηση στην ανοιχτή συνέλευση του Εργαστηρίου.
 3. Θα είναι ανακλητά, σε περίπτωση που η οργανωτική ομάδα (βλ. Λειτουργία) διαπιστώσει ιδιοτέλεια και συνειδητή απόκλιση από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 

Δ. Η Λειτουργία του:

 

 1. Το ΔΑΕΠ για αρχή, θα λειτουργεί μέσα από την ιστοσελίδα του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου και οι πίνακες των μελών με τις προσφορές – ζητήσεις, θα δημοσιεύονται στη μηνιαία εφημερίδα του.
 2. Υπεύθυνη της λειτουργίας, θα είναι η οργανωτική ομάδα του ΔΑΕΠ, που θα συνέρχεται σε κάθε ανοιχτή συνέλευση του Εργαστηρίου. Οι ανοιχτές συνελεύσεις γίνονται κάθε 15 μέρες.
 3. Η οργανωτική ομάδα θα έχει ρόλο συντονιστικό, με τη μοναδική εξαίρεση ότι θα ελέγχει, όπου χρειαστεί ή ζητηθεί, τη σωστή λειτουργία των ανταλλαγών. Σ’αυτή την περίπτωση, με βάση το Γ.4, έχει δικαίωμα ανάκλησης κάποιων μελών.
 4. Το ΔΑΕΠ δεν μπορεί να κάνει καμιά πιστοποίηση, όσων παραγωγών διατείνονται ότι φέρουν τη σφραγίδα της βιολογικής καλλιέργειας ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό γνησιότητας. Ως εκ τούτου, την αποκλειστική ευθύνη της συνεργασίας, φέρουν τα ίδια τα μέλη.
 5. Κάθε μέλος του ΔΑΕΠ, μπορεί να έρθει σε ταυτόχρονη επαφή με οποιαδήποτε  άλλα μέλη του Δικτύου θέλει.
 6. Δεν ορίζεται κάποιο εσωτερικό νόμισμα ως μονάδα ανταλλαγής. Οι ανταλλαγές θα είναι αχρήματες και θα γίνονται στη βάση της διυποκειμενικής συνεννόησης.

Κάθε μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου ως βήμα ανοιχτού διαλόγου, παρατηρήσεων, παραπόνων και προτάσεων.

 

Advertisements
%d bloggers like this: